שעות האיסוף, לפי תחנות מוצא, של הילדים בשנת הלימודים 
תשע"ט

תחילת יום לימודים באופק בימים א'-ה' בשעה 8:15 בדיוק.
מועד הפיזור מבית הספר אל הישובים יפורסם וימסר, עם תחילת שנת הלימודים, לתלמידים לפי מערכת השעות של כל תלמיד.

לוח היסעים