·        אומנות פלסטית
·        חינוך גופני
·        יצירה רב-תכליתית
·        מדעי החברה
·        מדעי הרפואה 
·        עיצוב המוצר 
·        צילום
·        תאטרון
·        תקשוב
 
·        מגמות בשילוב האזורי