החטיבה העליונה של בית חינוך אופק

שכבה י'            שכבה י"א            שכבה י"ב


בחטיבה העליונה התלמידים לומדים את מקצועות החובה ואת לימודי הבחירה בהרכבים לימודיים מגוונים, כולל אפשרות של למידה במגמות הבחירה בבתי הספר "סולם צור" ו"מנור כברי" במסגרת השילוב האזורי. המורים והמחנכים שמים דגש על טיפוח המצוינות והצלחה בבחינות הבגרות מצד אחד, ומצד שני תומכים לימודית בתלמידים עם קשיים ועם לקויות למידה. המערכת כולה מגוייסת להתמודדות עם מניעת נשירה מבית הספר והשגת המטרה- סיום י"ב שנים עם תעודת גמר. לצד מניעת נשירה, בית החינוך שם לו למטרה להגיע להשגים גבוהים בבחינות הבגרות.

בכל שכבת גיל יש כתה משלבת ללקויי למידה שמתחילה את דרכה בכתה ז' ומסיימת בכתה יב'. העשיה החינוכית הינה מרכזית באופק. המחנכים נתפסים כעמודי התווך של סגל בית הספר והתפקיד על מרכיביו הוא מן החשובים והמוערכים.

בבית החינוך יש אופק של מרחבים ירוקים, נוי מטופח, מתקני ספורט מגוונים, בית אומנות, ספריה ומשק לימודי. המשק הלימודי כולל חממות לצמחי בית ותבלין, דגייה, ציפורים, זוחלים, יונקים קטנים. המשק הלימודי תומך במגמת ובמגמת ביולוגיה ועבודות מחקר רבות נכתבות במסגרתו.

אחד המאפיינים המובהקים השל בית חינוך הוא הפעילות החברתית-חינוכית המיישמת את התפיסה של שילוב הפעילות החינוכית חברתית כחלק מן העשייה הכוללת של בית הספר. המיוחד בפעילות הזו היא בכך שהחניכים בעצמם בונים את הפעילות ומובילים אותה, בעזרת הרכזים החברתיים והחניכים. הפעילות כוללת הכנת ערבי תרבות וחגים, הדרכה בתנועת נוער, התנדבות בקהילה, ספורט, עלון ועוד פעילויות רבות ומגוונות. בנוםף לזה, החניכים נדרשים לעבודה בבית החינוך ולמחויבות אישית, החל מכתה ח' ועד כתה יב'.
מאז הקמנו את בית חינוך אופק אנחנו חווים שינויים מתמשכים. עם זאת, באופק יש צוות מקצועי, מסור ואופטימי השומר על יציבות וקידום העבודה החינוכית לשמה קיים בית החינוך.