ערב שורשים וארוחת עדות מוסרתית התקיימו  בסופ"ש האחרון. במסגרת זו הציגו התלמידים את העבודות הנפלאוןת אודות הקהילות השונות מהם הם בגיעו וכמו-כן חגגו בארוחת אוכל מסורתית מפנקת