חזון התקשוב

בית חינוך "אופק" יהיה מקום בו חניכיו יחושו שייכים, מוגנים ובטוחים בסביבה ירוקה ומטופחת. בית החינוך יפעל ברוח ערכי התנועה הקיבוצית ובהם פיתוח שיתוף פעולה, תפיסה הומניסטית וכישורים חברתיים.
בית חינוך "אופק" רואה במצוינות, בהישגיות ובהתפתחות אישית בקרב עובדיו ותלמידיו, ערכים משמעותיים ויפעל למימושם.
התקשוב הוא חלק אינטגרלי מבית החינוך מזה מספר שנים, והוא עוזר לנו בקידום המצוינות וההתפתחות האישית של המורים והתלמידים.
באמצעות התקשוב אנו מגוונים את דרכי ההוראה, מקדמים תהליכי חקר והתנסות, ומנהלים את ההוראה.
התקשוב ימנף את הפעילות הבית ספרית על כל ענפיה ויאפשר חיזוק הרגשת השייכות באמצעות יצירה משותפת שבה כל פרט שומר על ייחודיותו וביחד יוצרים גאוות יחידה המקרינה כלפי חוץ.
החינוך לערכים ולמעורבות בחברה יועצם באמצעות הכלים המתוקשבים.
התקשוב יהווה כלי לקידום הקשר עם ההורים (באמצעות הפורטל הבית ספרי ותוכנת המשו"ב) ושיתוף הקהילות שמהן מגיעים החניכים.
אנו רואים בתקשוב אמצעי לחיזוק הקשר עם הדור הצעיר, שכבר חי בעידן המתוקשב, להנחייתו ולהדרכתו לקראת היותו בוגר ערכי, מעורב וביקורתי, הלוקח חלק במעגלי החברה.