חזון התקשוב


 טלפון בבית הספר: 04-9857755  פקס: 04-9857794

תפקיד

שם

משרד

פלאפון

מנהלת ביה"ס

אורית קטן

7744

052-2361094

מנהלת חט"ב

מירב אלימלך

7748

050-3996502

סגנית מנהלת ומנהלת פדגוגית

יהודית גור

7754

052-3750049

סגנית מנהלת חט"ב ומנהלת חנ"מ ומ.ל.

סיגלית פרוחי

7773

054-4765895

מנהלן

משה סייג

7766

054-2204709

יו"ר וועד מנהל

נירה בראונשטיין

*****

050-3794602

מזכירת ביה"ס

שרית ביטון

7264

050-7583772

אחראית בגרויות ותעודות

רחל סלע

7757

054-5621173

בגרויות,תעודות, מחוייבות אישית, צילומים

עינת ברט

7786

058-7799603

אחראית תחבורה והסעות

אילנה שני

7770

052-2360547

מנהלת חשבונות, משכורות וכוח אדם

מיכל ברוך

7747

רכז מערכת, מגמות, מנב"ס ומשו"ב

עדי זהר

7756

052-3665119

רכזת קליטת מורים חדשים

ג'קי יוגב

*****

052-3716240

רכזת אתגר/מב"ר

סמדר אדר

******

052-3799724

יועצת ז'-ח'

ענת רונן

7767

052-4217645

יועצת ט'-י'

כוכבית ירושלמי

7767

054-3184141

יועצת יא'-יב'

ירדן בראונשטיין

7767

054-5600318

רכזת צוות חינוך חברתי

ירדן אשל

*****

052-9405194

רכזת שכבת ז'

סיגלית שדה

7760

052-3798944

רכזת שכבת ח'

אילנית סבג

7762

052-3782817

רכזת שכבת ט'

איילת ניר-המר

7761

052-2932942

רכזת שכבת י'

סמדר אדר

7763

052-3799724

רכזת שכבת יא'

עינת ברט

7786

058-7799603

רכזת שכבת יב'

ג'קי יוגב

7764

052-3716240

רכזת אנגלית

דבי כהן

7758

050-5710778

רכז ספרות

שוקי סומר

******

054-5614835

רכז אזרחות ומדעי החברה

אפריים אייזנברג

******

052-3967-232

רכזת היסטוריה- חט"ע

טלי לאון-ניסים

******

052-4653663

רכזת היסטוריה- חט"ב

מיכל חמו

******

052-6957231

רכזת חינוך גופני

אלה גמפל

******

052-8346332

רכזת עברית ז'-ח', רכזת שתי"ל

קרן ארד

******

052-3965767

רכזת עברית ט'-יב'

אורנה כרמי

*****

054-5614817

רכזת מתמטיקה חט"ע

מיכל מלר

*****

052-2822561

רכזת מתמטיקה חט"ב

סימונה חמו

*****

052-2367845

רכזת תנ"ך

קרן עווד

*****

052-2360912

רכז ערבית

נימר נמארנה

*****

052-2479198

רכזת צוות חדשנות פדגוגית

שלי רוזנברג

*****

054-5479997

רכזת מדעים וביולוגיה

רעיה גרשוני

7750

052-5404453

רכז פיזיקה

אלון שפירו

*****

0523-744911

רכזת גאוגרפיה

ענת עזרתי

*****

052-4697797

רכזת אומנות ומגמת אומנות

סיון האופטמן

*****

052-7002357

רכזת מגמת מדעי הרפואה

גלית אללוף

7750

050-3344165

רכזת מגמת צילום

מיכל רונן

7751

054-5251275

רכזת מגמת עיצוב המוצר

מירב פליישר

7751

054-6400431

רכזת מגמת תאטרון

רויטל רונטל

*****

052-5801645

רכז מגמת ספורט

גל אשל

7745

050-5934030

רכז עתודה מדעית טכנולוגית

שוקי סער

7750

058-7978546

רכזת קיימות ואיכות הסביבה

ירדן אשל

******

052-9405194

רכז צוות הערכה

גל רגב

******

052-3497060

רכזת אקדמיה כיתה

מיכל רונן

7751

054-5251275

רכז מועדון כדורעף בית ספרי

איתי קדם

*****

050-7775773

רכז טיולים

דותן רוב

*****

050-5919517

רכז בטחון

יהונתן שטיין

*****

054-4993661

רכז נוי

יזהר שטנגר

*****

052-8346617

רכזת קן השומר הצעיר

מעיין מאיר

*****

052-5986909

רכזת ספריה וקליטה

אירית קילון

7774

052-3745348

אחראית מעבדות

רביטל אברהם

7750

052-8760390

אחראי סל תרבות

שוקי סומר

******

054-5614835

אחראי ציוד אורקולי ומחשבים

ניסים אורן

7746

052-2361035

אחראי אחזקה וחצר

רותם יהוד

7749

052-5223511

שומר

ג'ונסון עלי

7260

050-2223690